Hoe werkt collectieve beveiliging in Hillegom?

In Hillegom verzorgt Flexteam Security de collectieve beveiliging. Maar wat en hoe doet dit professionele beveiligingsbedrijf dan precies? Allereerst is er iedere avond en nacht fysiek een surveillancevoertuig en beveiligingsbeambte beschikbaar om alles in en rond Hillegom in de gaten te houden. De beambte surveilleert langs alle aangesloten deelnemers en voert daarnaast voor nagenoeg alle deelnemers ook de alarmopvolging uit.

Aangezien de surveillant enkel binnen de grenzen van Hillegom aanwezig zal zijn, betekent dit dat de aanrijtijd slechts enkele minuten – uit de praktijk is dit tussen de 2 en 5 minuten – bedraagt. Hierdoor kan bij een eventuele inbraak of andere calamiteit snel gehandeld worden en eventuele verdere schade voorkomen worden. Uit de praktijk is gebleken dat dankzij deze snelle aanrijtijd de (vervolg)schade bij calamiteiten beperkt kan blijven.

Naast de alarmopvolging en inspecties vanaf de openbare weg voert de surveillant, bij de objecten van de aangesloten deelnemers, ook steekproefsgewijs controles te voet uit. De beveiligingsbeambte maakt in dat geval een ronde om uw pand en/of op uw terrein en zal hierbij letten op diverse zaken.

Er wordt bijvoorbeeld nauwkeurig gecontroleerd of er verlichting is blijven branden in het pand en/of er ramen en deuren niet correct zijn afgesloten of op slot zitten. Indien wenselijk kan de surveillant het pand betreden en de ramen en deuren sluiten en/of de verlichting voor u uitschakelen.

Verder schenkt de beveiliger tijdens zo’n controleronde rondom uw pand aandacht aan zaken met als brandveiligheid en inbraakgevoeligheid. Bij brandveiligheid kunt u denken aan houten pallets die tegen de gevel staan en open containers met papier die dichtbij het object staan opgesteld. Op het gebied van de inbraakgevoeligheid letten wij nauwkeurig op openstaande hekken, trappen die tegen gevels staan opgesteld en andere zaken die het inbrekers gemakkelijker kunnen maken. Wij geven daar ook proactief advies over.

Daarnaast is er de mogelijkheid om een soort “veiligheidslijntje” te leggen met de dienstdoende beambte. Voorbeeld: de laatste aanwezige persoon binnen uw organisatie wil het pand verlaten en voor de deur staat een groepje jongeren. Wanneer hij zich niet veilig of op zijn gemak voelt, kan hij contact opnemen met de beveiligingsdienst en in overleg een surveillant ter plaatse laten komen of om telefonische begeleiding vragen tijdens zijn vertrek.