Ton Bon

Ton is Lisser van geboorte en heeft een uitgebreid netwerk in deze plaats. Hij heeft zo’n 45,5 jaar gewerkt binnen bijna alle disciplines van het politieapparaat (basispolitiezorg, ME, recherche en facilities) en is nu vrijgesteld van werkzaamheden. Hij wilde zich desgevraagd nog graag inzetten voor het doel van de collectieve beveiliging in Hillegom om de onveiligheidsgevoelens en de negatieve gevolgen van criminaliteit binnen de bedrijventerreinen van Hillegom e.o. tegen te gaan.

Surveillance, de politie, het bestuur en stichting CBBL

Als coördinator is hij de spil tussen de surveillance, de politie, bestuur en deelnemers van de stichting CBBH. Hij controleert de rapportages van de surveillance en hij kan  alle details van de gevolgde routes en tijdstippen via een geavanceerd online trackingsysteem nauwgezet volgen. Bij een incident of calamiteit controleert en verzamelt hij alle gegevens en neemt hij contact op met de desbetreffende deelnemer om het gebeurde te bespreken en eventueel adviezen te geven. Met de surveillance spreekt hij actuele zaken door en vraagt aandacht voor bepaalde zaken of dreigingen, zoals een keertje extra langs een woonhuis of bedrijf rijden omdat men met vakantie is bijvoorbeeld.

Werven van nieuwe deelnemers

Eén van de taken van de coördinator is ook het werven van nieuwe deelnemers. Er zijn nog altijd veel bedrijven, winkels en andere mogelijke deelnemers die niet aangesloten zijn bij de Stichting CBBH en dat is zonde. Veelal blijkt dat zij niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden die deelneming aan de collectieve beveiliging hen kan bieden. Door te blijven vertellen over het nut ervan raken gelukkig meer en meer ondernemers overtuigd om zich aan te sluiten. Tot slot brengt Ton als coördinator verslag uit aan het bestuur en rapporteert eens per kwartaal aan de leden.